Alissa Skovbye picture 

Alissa Skovbye

Birthplace : Vancouver, British Columbia, Canada
Birthday : May 16, 2002

Alissa Skovbye Portrait

DVD Releases for Alissa Skovbye
Breakthrough DVD Release Date
Breakthrough
Adventures in Babysitting DVD Release Date
Adventures in Babysitting